Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ψηφίστηκε η διάταξη για ορισμό επί τιμή εισαγγελέα στην θέση επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα – Ποιος τον ορίζει και πώς επιλέγεται

Ψηφίστηκε η διάταξη για ορισμό επί τιμή εισαγγελέα στην θέση επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα – Ποιος τον ορίζει και πώς επιλέγεται

Η διάταξη έχει φέρει σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους δικαστών και εισαγγελέων που επιμένουν πως η συνταγματικές εγγυήσεις επιβάλλουν την παρουσία εν ενεργεία ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.