Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Αυτά είναι τα πρώτα ΑΕΙ με Ομάδα Προστασίας – Οι αρμοδιότητές της

Αυτά είναι τα πρώτα ΑΕΙ με Ομάδα Προστασίας – Οι αρμοδιότητές της

Τα μέλη της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θα έχουν αστυνομικές αρμοδιότητες. Θα λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, θα φορούν ειδική στολή, θα περιπολούν μέσα στον χώρο των ιδρυμάτων και άρα σε περίπτωση περιστατικού βίας θα απευθύνονται αρμοδίως στην ΕΛ.ΑΣ.