Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

αρση ακινησιας οχημάτων

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Οι κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα και φέτος να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία