Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβηση

Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Νέος κύκλος βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Νέος κύκλος βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

Πρόκειται για πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβησης συνολικής διάρκειας 24 ωρών, στα ελληνικά με αντικείμενο το Ν.4640/2019 αλλά και τις ιδιαίτερότητες της διαμεσολάβησης σε διαδικτυακό περιβάλλον.