Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

αστική ανάπλαση

Lamda Development: To Ελληνικό ξεκινά! – Το όραμα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη γίνεται πραγματικότητα 

Lamda Development: To Ελληνικό ξεκινά! – Το όραμα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη γίνεται πραγματικότητα 

Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο η πρώτη δόση του Τιμήματος, ποσού €300εκ. και θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή, ποσού €347εκ