Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες

Ποτέ πια ασυνόδευτοι ανήλικοι σε αστυνομικά τμήματα –  Η διάταξη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ποτέ πια ασυνόδευτοι ανήλικοι σε αστυνομικά τμήματα –  Η διάταξη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επεξεργάζεται έναν εθνικό μηχανισμό για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων.