Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Αύξηση επιτοκίων

Η EKT αύξησε τα επιτόκια κατά μισή μονάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Η EKT αύξησε τα επιτόκια κατά μισή μονάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την νέα αύξηση το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από τις Τράπεζες διαμορφώνεται στο 2,5% και το βασικό επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης φθάνει πλέον στο 3%, τα οποία είναι και τα υψηλότερα από το Νοέμβριο του 2008.