Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

αύξηση των τιμών ζώνης

Αντικειμενικές αξίες: Αυξήσεις τιμών έως και πάνω από 200% – Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ – ΒΙΝΤΕΟ

Αντικειμενικές αξίες: Αυξήσεις τιμών έως και πάνω από 200% – Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι μεγαλύτερες αυξομειώσεις τιμών καταγράφονται σε ακριβές περιοχές που δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα, αλλά και σε περιοχές που οι τιμές ζώνης ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές τιμές.