Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Δευτέρα 1η Ιουνίου

Η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την Δευτέρα 1η Ιουνίου

Η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την Δευτέρα 1η Ιουνίου

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ανακοίνωση του ενημερώνει για το πως θα λειτουργεί από την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Ακολουθεί η ανακοίνωση: Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη α) τη με αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.  33202/28-5-2020, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2033/28-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο  4 αυτής, σύμφωνα με τη […]