Τρίτη 20 Απριλίου 2021

δεύτερη θέση

Μαριάννα Κατσιάδα : Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο Δημόσιο; – Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτησή του;

Μαριάννα Κατσιάδα : Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο Δημόσιο; – Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτησή του;

Υπάρχει απαγόρευση τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας ταυτόχρονα σε δύο οργανικές θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για τον κανόνα απαγόρευση της πολυθεσίας.