διαφάνεια στο Δημόσιο

Τ. Θεοδωρικάκος: Διαφάνεια παντού στο Δημόσιο

Τ. Θεοδωρικάκος: Διαφάνεια παντού στο Δημόσιο

O υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ο ένας από τους τρεις πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, αφορά στην ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά και στην ευαισθητοποίηση, τόσο των στελεχών του δημοσίου τομέα όσο και των πολιτών, γύρω από τα θέματα της δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας.