Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

διαγωνισμός δικηγόρων

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αποτελέσματα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αποτελέσματα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου A 2020 παρακαλούνται, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω COVID 19, να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά για το διορισμό τους σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ορίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.