Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

διακανονισμός οφειλης

Διαγραφή οφειλής προς την εταιρεία Φυσικό Αέριο – Κουρεύτηκε κατά 83% μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Διαγραφή οφειλής προς την εταιρεία Φυσικό Αέριο – Κουρεύτηκε κατά 83% μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

 Βρέθηκε να χρωστάει στην εταιρεία, παρά το γεγονός πως είχε διακόψει την παροχή. Αναγνωρίστηκε δραστική μείωση κατόπιν αναφοράς στην Ανεξάρτητη Αρχή.