Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

διακοπές δικών

Δόθηκε λύση: «Διακοπές δικών να δίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης» – Αυτή είναι η βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (σύμφωνα με την ΚΥΑ)

Δόθηκε λύση: «Διακοπές δικών να δίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης» – Αυτή είναι η βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (σύμφωνα με την ΚΥΑ)

Η ερμηνεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι μια και καταγράφει τη βούληση του νομοθέτη και για το θέμα της διακοπής δικών: Η διακοπή θα δίδεται μέσω τηλεδιάσκεψης (όπως δίνει το δικαίωμα η ΚΥΑ) και θα ανακοινώνεται από τον/την γραμματέα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Η ερμηνεία της ΚΥΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ των δικαστών  καθώς […]