Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

διακοπής

Νέες ημερομηνίες διακοπής των Ποινικών Δικαστηρίων

Νέες ημερομηνίες διακοπής των Ποινικών Δικαστηρίων

Στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τους κ. Συναδέλφους για τις νέες ημερομηνίες διακοπής των Ποινικών Δικαστηρίων Εφετείου Αθηνών, επί υποθέσεων που είχαν ορισθεί να εκδικασθούν την 17 Μαρτίου 2020. Επίσης, για όσες δικασίμους ποινικών δικαστηρίων δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις της από 14.3.2020 ΚΥΑ (παραγραφές, προσωρινά κρατούμενοι κλπ.), οι συνήγοροι, […]