Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Διαμεσολαβήτρια CEDR

Αναστασία Δ. Ξεπαπαδέα: Κτηματολόγιο και πανδημία

Αναστασία Δ. Ξεπαπαδέα: Κτηματολόγιο και πανδημία

Σύμφωνα με τους ψηφισθέντες νόμους και τις διαδοχικές ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, ορίζεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας αφενός και αφετέρου να εκπληρώνεται το κατά προορισμόν έργο της οικείας υπηρεσίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νομικό πλαίσιο […]