Διαρκής επιτροπή

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή για την Υποστήριξη Θυμάτων Βίας και Τρομοκρατίας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή για την Υποστήριξη Θυμάτων Βίας και Τρομοκρατίας

Η συγκρότηση της Επιτροπής έρχεται ως συνέχεια της ίδρυσης της Διεύθυνσης Πρόληψης Βίας και του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ένωση Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων: Διαρκής Επιτροπή  για την προστασία και υποστήριξη του ρόλου του δικηγόρου

Ένωση Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων: Διαρκής Επιτροπή για την προστασία και υποστήριξη του ρόλου του δικηγόρου

Το έργο της σε μια δύσκολη εποχή που πλήττεται ο θεσμικός ρόλος του Δικηγόρου, είναι να παρακολουθεί την κατάσταση, να εντοπίζει τα προβλήματα του κλάδου και να κάνει προτάσεις αντιμετώπισης τους