Πέμπτη 19 Μαϊου 2022

διατακτικό

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την απόκτηση ιθαγένειας υιοθετημένου αλλοδαπού τέκνου

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την απόκτηση ιθαγένειας υιοθετημένου αλλοδαπού τέκνου

Αρνούνται την ελληνική ιθαγένεια σε υιοθετημένο κορίτσι από τον Έλληνα πατριό της, γιατί η δικαστική απόφαση για την ιθαγένεια εκδόθηκε μετά την ενηλικίωση της. Και αυτό όχι από υπαιτιότητα δική της  καθώς η απόφαση περί υιοθεσίας της κατέστη τελεσίδικη λίγο μετά την ενηλικίωση της, λόγω των αλλεπάλληλων αναβολών της δικασίμου και καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης […]