Σάββατο 01 Απριλίου 2023

διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων

Κομισιόν: 550 μέρες κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί μια δίκη σε πρώτο βαθμό στην Ελλάδα

Κομισιόν: 550 μέρες κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί μια δίκη σε πρώτο βαθμό στην Ελλάδα

Αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα στην Ε.Ε. στον χρόνο διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων αλλά και στην αδυναμία διαχείρισης του συνόλου των υποθέσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το δικαστικό σύστημα. Η χώρα μας συνεχίζει να κατέχει και τον υψηλότερο χρόνο ολοκλήρωσης υποθέσεις σε πρώτο βαθμό τόσο σε διοικητικές υποθέσεις όσο και σε αστικές και εμπορικές.  Οι […]