Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021

Διεθνές Εμπόριο

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μέθοδος Πληρωμής της αξίας των αγαθών με Πιστωτική Επιστολή στο διεθνές εμπόριο – Payment by Letter of Credit

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μέθοδος Πληρωμής της αξίας των αγαθών με Πιστωτική Επιστολή στο διεθνές εμπόριο – Payment by Letter of Credit

Όταν στη συναλλαγή  εμπλέκονται πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες για την πώληση ενός φορτίου με μεγάλη αξία, τότε οι διαπραγματεύσεις γίνονται πολύ πιο σύνθετες.