Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

διετία

Μαρία – Άννα Κατσιάδα: Είναι νόμιμη η ανάκληση διορισμού μετά τη διετία; Σημαντική απόφαση Εφετείου

Μαρία – Άννα Κατσιάδα: Είναι νόμιμη η ανάκληση διορισμού μετά τη διετία; Σημαντική απόφαση Εφετείου

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα* Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει η περίπτωση του δημοσίου υπαλλήλου που διορίσθηκε προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, και ιδίως εάν μπορεί να ανακληθεί ο διορισμός του λόγω της πλαστότητας πτυχίου, ακόμα και μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος. Στο άρθρο 27 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με […]