Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο

Τράπεζες: Ποιες συναλλαγές δε θα πραγματοποιούνται λόγω του Πάσχα των Καθολικών – Πως επηρεάζονται οι Ελληνικές Τράπεζες

Τράπεζες: Ποιες συναλλαγές δε θα πραγματοποιούνται λόγω του Πάσχα των Καθολικών – Πως επηρεάζονται οι Ελληνικές Τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.