Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

δικαίωμα σιωπής

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Πότε ισχύει το δικαίωμα της σιωπής

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Πότε ισχύει το δικαίωμα της σιωπής

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα σιωπής, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έννοιας της «δίκαιης δίκης», απαγορεύει, μεταξύ άλλων, την επιβολή κυρώσεων σε «κατηγορούμενο» φυσικό πρόσωπο λόγω της άρνησής του να παράσχει στην αρμόδια αρχή απαντήσεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψει η ευθύνη του για παράβαση που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα ή η ποινική ευθύνη του.