Σάββατο 18 Μαϊου 2024

δικαιώματα των ζωων

Απόφαση-Σταθμός από το ΕΔΔΑ: Ομπρέλα προστασίας έναντι της θανάτωσης ζώων χωρίς αναισθησία για θρησκευτικούς ή άλλους σκοπούς

Απόφαση-Σταθμός από το ΕΔΔΑ: Ομπρέλα προστασίας έναντι της θανάτωσης ζώων χωρίς αναισθησία για θρησκευτικούς ή άλλους σκοπούς

Τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αφορούν και τα ζώα. “Η Σύμβαση δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι προάγει την απόλυτη προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία των ζώων” λέει.