Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά

Χαμόγελο του Παιδιού: Μία Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά – Τι λένε υπουργοί και ειδικοί

Χαμόγελο του Παιδιού: Μία Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά – Τι λένε υπουργοί και ειδικοί

Ο πρόεδρος  του Οργανισμού Κ. Γιαννόπουλος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας στην Ελλάδα ενός μηχανισμού, που θα διασφαλίζει ότι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί δεν θα υφίσταται εκ νέου θυματοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.