Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

δικαστικών οργάνων

Αντώνης Π. Αργυρός: Αρχή της αποζημιωτικής  ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες αποφάσεις των δικαστικών οργάνων

Αντώνης Π. Αργυρός: Αρχή της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες αποφάσεις των δικαστικών οργάνων

Το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει πολίτη για ζημία που του προκλήθηκε από «πρόδηλο σφάλμα» δικαστικού. Αυτό αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.