Σάββατο 21 Μαϊου 2022

δικαστικός κόσμος

Ολυμπία Αναστασοπούλου: Στην ανατολή του τρίτου αιώνα-η δικαιοσύνη αξιοί τη δική της επανάσταση

Ολυμπία Αναστασοπούλου: Στην ανατολή του τρίτου αιώνα-η δικαιοσύνη αξιοί τη δική της επανάσταση

Η «βραδυπορούσα και ασθμαίνουσα» απονομή της Δικαιοσύνης, που δυστυχώς όλο και συχνότερα απολήγει στην Αρνησιδικία, έχει ως αποτέλεσμα την επαπειλούμενη κατάρρευση του ελληνικού δικαιικού συστήματος