Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

Δικαστήριο  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του  Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ε. Ε.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του  Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ε. Ε.

Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι  για τη  θέση του  Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική  αίτηση  θα πρέπει να κατατεθεί  στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527,Αθήνα) και να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Δείτε […]