Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

δικηγόροi

Ένορκες βεβαιώσεις: Οι ειρηνοδίκες στηρίζουν την λήψη τους από δικηγόρους

Ένορκες βεβαιώσεις: Οι ειρηνοδίκες στηρίζουν την λήψη τους από δικηγόρους

Την άποψη πως το μέτρο της λήψης ένορκων βεβαιώσεων από τους δικηγόρους είναι ένα εξαιρετικά δόκιμο μέτρο εκφράζουν οι Ειρηνοδίκες: «….Το γεγονός αυτό και με δεδομένο ότι  κατά την κρατούσα γνώμη, η λήψη ένορκης βεβαίωσης   δεν είναι δικαιοδοτικό έργο, αλλά αποτελεί εξωδικαστική πράξη της εκούσιας δικαιοδοσίας, με κυριότερο χαρακτηριστικό της την έλλειψη αμεσότητας, εφόσον […]