Σάββατο 15 Μαϊου 2021

Δικηγόρος Αθηνών κ΄ Ελβετίας

Ηλίας Μπίσιας: Αποφάσεις διαλογής ασθενών (Triage) – Το τραγικό δίλημμα του εντατικολόγου

Ηλίας Μπίσιας: Αποφάσεις διαλογής ασθενών (Triage) – Το τραγικό δίλημμα του εντατικολόγου

Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία Triage. Εκ πρώτης όψεως, διαφαίνεται ότι ο νομοθέτης έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από τη ρύθμιση μίας διαδικασίας, η οποία εξ ορισμού θα νομιμοποιούσε την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής.