Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

Δικηγόρος Δ.Σ. Θεσσαλονίκης ΜΔΕ Αστικού

Κατερίνα Γιοβάνη:  Πανδημία και η στάση της Δικαιοσύνης

Κατερίνα Γιοβάνη: Πανδημία και η στάση της Δικαιοσύνης

Ως ερμηνευτής και εφαρμοστής του δικαίου, ο δικαστής οφείλει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της ισότητας όλων έναντι των περιορισμών. Η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων συνεπεία της πανδημίας μπορεί να εξαλειφθεί με αρωγό τον δικαστή, ο οποίος καλείται με την διακριτική στάση του να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.