Σάββατο 25 Μαϊου 2024

Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών

ΑΑΔΕ: Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ: Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

Ως ενεργό νοείται το POS που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.