Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Δημήτριος Α. Λυρίτσης – Ιωάννα Ε. Μπενία δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Δημ. Λυρίτσης-Ιωάννα Μπενία : Συνταγματικά ζητήματα της επιτάχυνσης των δικών του “νόμου Κατσέλη”

Δημ. Λυρίτσης-Ιωάννα Μπενία : Συνταγματικά ζητήματα της επιτάχυνσης των δικών του “νόμου Κατσέλη”

Η διαμόρφωση μιας ειδικής και ιδιαίτερα αυστηρής διαδικασίας που αποκλίνει από τις γενικές διατάξεις άνευ συγκεκριμένης αιτίας, πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που δημιουργεί αποτυπώνει τη δυσμενή αντιμετώπιση των αιτούντων δικαστική προστασία στο πλαίσιο του ν. 3869/2010.