Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Δημήτριος Μητρούλιας

Δημήτριος Μητρουλιάς: Αναγκαιότητα και ρόλος των δικαστικών ενώσεων

Δημήτριος Μητρουλιάς: Αναγκαιότητα και ρόλος των δικαστικών ενώσεων

Οι δικαστικές ενώσεις είναι επιστημονικά σωματεία, των οποίων η ίδρυση προβλέπεται από το Σύνταγμα. Στην διάταξη του άρθρου 89 παρ. 5 του Συντάγματος, ορίζεται ότι «επιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει». Βασικές επιδιώξεις των δικαστικών ενώσεων πρέπει να αποτελούν: -Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης ως θεσμού και η διασφάλιση της προσωπικής […]