Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Δημήτρης Νικ. Μπόλης Δικηγόρος

Δημήτρης Νικ. Μπόλης: Testis unus, testis nullus – Ένας μεσαιωνικός νομικός κανόνας που ουδέποτε ίσχυσε στην Ελλάδα

Δημήτρης Νικ. Μπόλης: Testis unus, testis nullus – Ένας μεσαιωνικός νομικός κανόνας που ουδέποτε ίσχυσε στην Ελλάδα

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ στο μεταεπαναστατικό Ελληνικό κράτος ουδέποτε ίσχυσε το ψευδοθέσφατο «εις μάρτυς, ουδείς μάρτυς», πολύ συχνά γίνεται ακόμη και σήμερα επίκλησή του.

Δημήτρης Ν. Μπόλης: Παραγραφή: «πανθ’ ο μέγας χρόνος μαραίνει»

Δημήτρης Ν. Μπόλης: Παραγραφή: «πανθ’ ο μέγας χρόνος μαραίνει»

Ο θεσμός της παραγραφής για τους Ποινικούς θεωρητικούς, απετέλεσε και αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών και ανάπτυξης διαφορετικών απόψεων, αναφορικά στο αν είναι θεσμός του ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου