Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Δήμος Κορινθίων

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις κοινότητες του Δήμου Κορινθίων: Ξυλοκερίζης, Σοφικού Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη Στην ανακοίνωσή της, η ΓΓ Πολιτικής Πρστασίας αναφέρει πως η εν λόγω κήρυξη έχει διάρκεια έξι (6) μηνών,, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των […]