Σάββατο 18 Μαϊου 2024

δημοσιολόγος

Μαριάννα Κατσιάδα: Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία της εικόνας από παράνομη βιντεοσκόπηση

Μαριάννα Κατσιάδα: Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία της εικόνας από παράνομη βιντεοσκόπηση

Ειδικότερο δικαίωμα, που απορρέει από το συνταγματικά κατοχυρωμένο- μητρικό δικαίωμα της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας. Περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, είναι η εξουσία του κάθε ανθρώπου να μπορεί να προσδιορίζει πότε θα αποτυπωθεί η εικόνα του, […]