Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Διοικητικο

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια: Πλήρωση κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια: Πλήρωση κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (Α.Δ.Σ.Δ.Δ.) θα συνεδριάσει την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, προκειμένου να αποφασίσει, για την πλήρωση μιας (1 ) κενής οργανικής θέσεως Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ενόψει των υπηρεσιακών μεταβολών, οι οποίες θα αποφασισθούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (Α.Δ.Σ.Δ.Δ.) κατά τις […]