Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Εφετείο Αθήνας

Μαργαρίτα Στενιώτη: Η νεα ΚΥΑ και το Εφετείο της Αθήνας

Μαργαρίτα Στενιώτη: Η νεα ΚΥΑ και το Εφετείο της Αθήνας

«ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.  ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ;; Και η νέα ΚΥΑ δημιουργεί προβλήματα συνάθροισης πολλών πολιτών στα ακροατήρια, κυρίως, του Εφετείου Αθηνών, καθότι προβλέπει «ότι ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο […]