Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Εφέτης Δ.Δ

Βασίλης Φαϊτάς: Λίγες σκέψεις για την αποξένωση με αφορμή την επέκταση της τηλεργασίας

Βασίλης Φαϊτάς: Λίγες σκέψεις για την αποξένωση με αφορμή την επέκταση της τηλεργασίας

Συναφής με την αποξενωμένη εργασία είναι η αποξενωμένη κατανάλωση. Άνθρωποι αφήνουν ανικανοποίητες στοιχειώδεις ανάγκες, προτιμώντας την αγορά αντικειμένων που του χρησιμεύουν μόνο για το γόητρο.