Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

έγραψαν ιστορία

Μικρές ιστορίες – Μεγάλων γεγονότων … μια κάποια πρωτοχρονιά

Μικρές ιστορίες – Μεγάλων γεγονότων … μια κάποια πρωτοχρονιά

Οι ιστορικοί μπορούν να υποστηρίξουν ότι η Πρωτοχρονιά όντως είναι μια ιδιαίτερα ημέρα του χρόνου αφού σημαντικά, σπάνια ή εξαιρετικά κομβικά για την ανθρώπινη ιστορία γεγονότα έχουν συμβεί την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου κάποιου χρόνου …κάποτε