Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ειδική άδεια μητρότητας

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα – Τι ισχύει;

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα – Τι ισχύει;

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η μεταβίβαση της ειδικής άδειας και παροχής στον πατέρα προϋποθέτει να είναι η μητέρα του παιδιού δικαιούχος αυτών