Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022

Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας

Αυτή είναι η σύνθεση του Δικαστηρίου Κακοδικίας για το 2021 – Όλα τα μέλη

Αυτή είναι η σύνθεση του Δικαστηρίου Κακοδικίας για το 2021 – Όλα τα μέλη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα μέλη που θα συγκροτούν το Ειδικό Δικαστήριο Εκδίκασης Υποθέσεων Κακοδικίας και το Ειδικό Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών.