Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Ειρηνοδικείο Κρωπίας

Δικαστική απόφαση-βόμβα κατά τραπεζών: Απέρριψε ενστάσεις για δόλια πτώχευση οφειλέτη

Δικαστική απόφαση-βόμβα κατά τραπεζών: Απέρριψε ενστάσεις για δόλια πτώχευση οφειλέτη

Κρίθηκε ότι είναι απαράδεκτες, λόγω αοριστίας. Οι τράπεζες παρέλειψαν σημαντικά στοιχεία, παρά το γεγονός πως είχαν, κατά το νόμο, το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως του δόλου.