Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

εκατομμύρια ευρώ

Siemens: Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να διεκδικήσει το Ελληνικό Δημόσιο

Siemens: Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να διεκδικήσει το Ελληνικό Δημόσιο

Διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποζημίωσης από την εταιρεία Siemens παρά τη προηγηθείσα “Συμφωνία Συμβιβασμού” του 2012 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση και από την μητρική Siemens της Γερμανίας και από τη θυγατρική της Ελλάδας, […]