Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

εκκένωση του κτιρίου που τελούσε υπό κατάληψη