Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Εκστρατεία ενημέρωσης

Ψήφος αποδήμων: Εκστρατεία ενημέρωσης του ΥΠΕΣ – Δείτε την καμπάνια

Ψήφος αποδήμων: Εκστρατεία ενημέρωσης του ΥΠΕΣ – Δείτε την καμπάνια

Στόχος της προωθητικής καμπάνιας, όπως έχει τεθεί από τον κ. Βορίδη, είναι η μεγιστοποίηση της επικοινωνιακής ωφέλειας και της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων του εξωτερικού στην επόμενη εκλογική διαδικασία.