Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

έκτακτη συνεδρίαση ΠΟΥ

Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΟΥ για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού

Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΟΥ για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού

Η επιτροπή ειδικών του ΠΟΥ, η οποία συνεδριάζει συνήθως κάθε τρεις μήνες, συνεκλήθη τώρα δύο εβδομάδες νωρίτερα για να συζητήσει κυρίως γι'αυτά τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού. Όταν ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής αυτής αναμένεται να ανακοινωθούν συστάσεις για τον ΠΟΥ και τις χώρες μέλη του οργανισμού.