Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

έκθεση Ε.Ε

Θ. Ξανθόπουλος: Ηχηρές προειδοποιήσεις για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από την έκθεση της ΕΕ

Θ. Ξανθόπουλος: Ηχηρές προειδοποιήσεις για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από την έκθεση της ΕΕ

Ο κ. Ξανθόπουλος σημείωσε ότι "στο Κράτους Δικαίου δεν περιλαμβάνονται η λειτουργία της δημοκρατίας και τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι κατά τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης τα δικαιώματα αυτά εντάσσονται στον πυρήνα του κράτους δικαίου".