Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020 για την ελληνική Δικαιοσύνη

Ολόκληρη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Δικαιοσύνη – Οι παθογένειες, η μέτρια αξιοπιστία και η ψήφος εμπιστοσύνης για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Ολόκληρη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Δικαιοσύνη – Οι παθογένειες, η μέτρια αξιοπιστία και η ψήφος εμπιστοσύνης για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης (601 ημέρες το 2018 στα Διοικητικά ) όσο και ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων και άλλες “βραδύτητες” συγκροτούν ένα προβληματικό κεφάλαιο αποδοτικότητας - “Θετική για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε” λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020 για την ελληνική Δικαιοσύνη: Αργή, μέτρια ανεξάρτητη, με λίγες θετικές επισημάνσεις

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020 για την ελληνική Δικαιοσύνη: Αργή, μέτρια ανεξάρτητη, με λίγες θετικές επισημάνσεις

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σαφή κίνδυνο δημιουργίας νέων συσσωρευμένων υποθέσεων, προειδοποιεί η Κομισιόν. Εντοπίζει, ωστόσο, πως την τελευταία περίοδο έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών.